Workshopy na stredných školách

Účastníci Erasmus+ mládežníckej výmeny "Tolerance or Ignorance? II." navštívili tri stredné školy na výchdnom Slovensku a realizovali pripravený workshop zameraný na šírenie tolerancie spolu pre 224 študentov rozdelených do jedenástich skupín. 

Workshopy na obchodnej akadémii v Poprade

3.12.2019 sme navštívili Obchodnú akadémiu na Murgašovej 94 v Poprade, kde sme pripravili workshopy pre tri skupiny žiakov.

Workshopy na gymnáziu v Košiciach

5.12.2019 sme navštívili 8-ročné gymnázium Alejová 1 v Košiciach, kde sme pripravili workshopy pre štyri skupiny žiakov.

Workshopy na strednej škole v Košiciach

5.12.2019 sme navštívili súkromnú strednú školu Bukovecká v Košiciach, kde sme pripravili workshopy pre štyri skupiny žiakov.

c