Erasmus+ mládežnícka výmena "Tolerance or Ignorance? II."

26.11.2019 - 7.12.2019  zažilo 43 mladých ľudí z Poľska, Belgicka, Talianska, Ukrajiny, Turecka a Slovenska skvelé veci. Na mládežnícku výmenu Erasmus+ pricestoval mix účastníkov rôznych vierovyznaní, názorov a životných príbehov. 

Možnosť zoznámiť sa s účastníkmi malo aj 224 žiakov troch stredných škôl na Slovesnku. Veríme, že interaktívne stretnutia zamerané na šírenie myšlienok tolerancie a priama skúsenosť žiakov s inými národnosťami a vierovyznaniami boli protiváhou dezinformáciám a nerelevantným informačným zdrojom.  

Čo všetko účastníci zažili?

Diskutovali sme o témach, ktoré sú pre nás dôležité...

Každá krajina si vybrala tému, ktorá sa jej týka a zdieľala s ostatnými svoje názory, osobné príbehy a skúsenosti. Poliaci priblížili tému holokaustu a fašizmu, čo nám otvorilo dvere k diskusiám o rastúcej miere radikalizácie medzi mládežou. Ukrajinci zdieľali svoje skúsenosti s bojom počas vojny na Ukrajine a študenti žurnalistiky pripravili skvelé ukážky ruskej propagandy. Turci porozprávali svoj pohľad na utečenecké tábory v Turecku, Taliani nás informovali o príčinách a dôsledkoch utečeneckej krízy v Taliansku. Belgičania, ktorí sa narodili v Kamerune, porozprávali o procese integrácie utečencov v Belgicku, ktorým si sami prešli.

Diskutovali sme aj o kresťanstve, islame, pravoslávnej cirkvi, každá krajina predstavila svoje vierovyznanie. Spoločne sme si uvedomili, aká je pre náš šťastný život dôležitá tolerancia. Aj napriek obrovským rozdielom medzi našimi krajinami a účastníkmi vieme, že naša "inakosť" je pre nás obrovským obohatením.

... mali sme príležitosť bližšie sa spoznať...

O našich kultúrach a histórii sme sa dozvedeli počas interkultúrnych večerov.

Väčšina aktivít prebiehala v zmiešaných skupinách v angličtine.

Spoločnú zábavu sme zažili aj počas hier a energizérov.

... vytvorili sme si národné prehlásenia a vyrobili bannery...

Aby sme vyjadrili našu toleranciu voči iným národnostiam, každá krajina si pripravila národné prehlásenie a vyrobila banner. Fotografie s bannermi sme zdieľali na sociálnych sieťach aby sme aj našich kamarátov a známych inšpirovali k tolerancii.

"We are from Italy and respect all nationalities."

"We are from Turkey and living in peace with 56 million refugees."

"We are from Cameroon and we are thankful to Belgium for accepting us."

"Build bridges, not borders."

"We are young Slovaks voting for tolerant future!"

... vyrobili sme si reklamné predmety...

Aby sa viac ľudí dozvedelo o našej Erasmus+ mládežníckej výmene, vyrobili sme si vlastné reklamné predmety - letáky a tričká. Tie sme používali počas outdoorových aktivít a interakcie so žiakmi stredných škôl.

Každý z nás si na prednú stranu trička napísal svoje meno, vlajku krajiny z ktorej pochádza a nápis Erasmus+. Na zadnú stranu sme kreatívne vyjadrili, čo pre nás znamená tolerancia.

Vyše tisíc letáčikov v tvare srdiečok, na ktorých bol napísaný názov projektu a informácia o Erasmus+ sme spoločne vystrihli a rozdali miestnym obyvateľom a žiakom.

... vytvorili sme zábavné workshopy pre stredoškolákov a zabavili sme sa s nimi...

Vybrali sme hry a energizéry, ktoré sa nám počas mládežníckej výmeny páčili. Napísali sme si myšlienky z aktivít a diskusií, ktoré boli podľa nás hodné zdieľania s mladými ľuďmi. Pripravili sme si hodinový workshop zameraný na šírenie tolerancie, rozdelili sme sa do štyroch skupín a navštívili sme 11 skupín žiakov na troch stredných školách. 224 žiakov malo možnosť spoznať nás a zabaviť sa počas neformálnych aktivít.

... a išli sme domov porozprávať o našich zážitkoch kamarátom a spolužiakom.

Mládežnícku výmenu Erasmus+ realizovala organizácia S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu v spolupráci so zahraničnými partnermi: Associazione Sikanie (Taliansko), Akzija spokuty sarady myru (Ukrajina), Share and make happy (Turecko), Fundacja Kopalnia Inicjatyw (Poľsko) a Art of the Box (Belgicko). Projekt bol voľným pokračovaním Erasmus+ mládežníckej výmeny "Tolerance or Ignorance?" realizovanej v roku 2017.

O mládežníckej výmene písali aj účastníci projektu vo svojich blogoch. Prečítajte si čo napísal Ali z Turecka, Sebastian z Poľska, Táňa a Robby zo Slovenska. Líder Robby vytvoril aj spomienkové účastnícke video.