Erasmus+ tréningový kurz

 "Social Entrepreneurship Impact Lab"

"Laboratórium sociálneho podnikania" bol dvojfázový medzinárodný tréningový kurz, ktorý spojil 32 lídrov a pracovníkov s mládežou zo štyroch krajín ( Slovensko, Arménsko, Gruzínsko a Česká republika) a posilnil ich pozitívny postoj ku sociálnemu podnikaniu a myslenie pre implementáciu nových sociálnych, európskych projektov a projektov sociálneho podnikania dotýkajúcich sa lokálnych problémov najzraniteľnejších a znevýhodnených mladých.

Učenie zábavnou formou


Počas tréningu sme využívali princípy a metódy neformálneho vzdelávania, interkultúrny dialóg a komunikáciu zahŕňajúcu skupinové diskusie, interaktívne prezentácie, workshopy vedené účastníkmi, tímovú prácu, prednášky expertov a exkurzie v teréne atď. Metodológia projektu stimulovala aktívnu participáciu účastníkov a ich zmysel pre iniciatívu. Podarilo sa nám vytvoriť priestor na vzdelávanie s lepšou seba - uvedomelosťou a lepším poznaním potrieb a cieľov mládeže. Táto metodológia zlepšila vzdelávací proces a prispela k vzniku nových, zaujímavých a kvalitných projektov, ktoré budú realizovať účastníci v budúcnosti. Projekt "Laboratórium sociálneho podnikania" poukázal na význam programu Erasmus+ ako nástroja, ktorý posilňuje kompetencie mladých ľudí s nedostatkom príležitosti.

Časový harmonogram projektu


máj 2019: Príprava projektu

Účastníci tréningového kurzu sa stretli v národných skupinách, spoločne diskutovali o cieľoch projektu, ich úlohách v projekte a pripravili potrebné podklady pre prvú časť tréningu.

jún 2019: Prvá fáza tréningového kurzu v Jerevane

32 pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov  získalo počas desiatich dní tréningového urzu v Arménsku pozitívny postoj k sociálnemu podnikaniu a základné informácie potrebné pre štart sociálneho podniku. Diskutovali o sociálnom podnikaní ako o nástroji pre boj so sociálnymi problémami mládeže s nedostatkom príležitostí. Účastníci si vymenili skúsenosti s prácou s mládežou s nedostatkom príležitostí a zdieľali príklady projektov, ktoré mali pozitívny vplyv na komunitu s ktorou pracujú.

júl 2019: Prieskum v medzifáze, validácia nápadov

Účastníci v medzifáze overovali, či je medzi mládežou záujem o nimi navrhnuté projekty a či by boli obohatením pre lokalnu komunitu. Účastníci realizovali malý prieskum, výsledky ktorého pretransformovali do konkrétnych projektových nápadov. 

august 2019: Druhá fáza tréningového kurzu v Starej Lesnej

Účastníci predstavili a ďalej rozvíjali svoje projektové nápady.  Počas desiatich dní tréningového kurzu na Slovensku každý účastník pracoval na jednom z torch typov projektov: malý sociálny projekt, Erasmus+ a European Solidarity Corps projekt alebo sociálny podnik. Účastníci diskutovali s lektormi a mentormi, inšpirovali sa počas exkurzií a v závere druhej časti tréningového kurzu predstavili svoje vylepšené projekty porote. Účastníci spoločne vyhodnotili medzinárodný tréningový kurz a naplánovali si akčné kroky, ktoré po návrate domov podniknú.

september až december 2019: Implementácia projektov účastníkov

Účastníci realizovali svoje projekty samostatne alebo v spolupráci s organizáciami v ktorých pôsobia. 

Katalóg nápadov a iniciatív

Najzaujímavejšie projekty, ktoré sme realizovali sú zhrnuté v Katalógu, ktorý účastníci spoločne po tréningovom kurze pripravili. Katalóg si môžete stiahnuť na tomto linku:

Tréningový kurz Erasmus+ realizovala organizácia S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu v spolupráci so zahraničnými partnermi: Mladiinfo CR (Česká republika), "Youth Life" Educational NGO (Arménsko) a Young Generation (Gruzínsko). 

O tréningovom kurze si môžete prečítať aj na webových stránkach našich partnerov. Účastník Robby vytvoril aj spomienkové energizujúce video.

Fotogaléria