Zabavili sme sa športom!

28.07.2019

Dobrovoľníčka Janka pripravila pre mládež športové súťaže na stanovištiach. Cieľom športových aktivít bolo rozvíjať komunikačné zručnosti. S prípravou aktivít jej pomáhali aj mladí dospelí.

Zabav sa!

Mládež vyrastajúca v centrách pre deti a rodiny má možnosť zabaviť sa spoločne so staršími kamarátmi z domovov na pol ceste a dobrovoľníkmi a zažiť niečo nové. Cieľom aktivity je nadviazať a posilniť medzi mládežou priateľské vzťahy, stráviť čas mimo Centra pre deti a rodiny a mimo domova na pol ceste a spoločne sa zabaviť. Zabav sa! je dobrovoľnícka aktivita neformálnej skupiny 3D - Dobrovoľníctvo Dospelých Domovákov v spolupráci s občianskym združením S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové
 

Počas Haloweenu navštívili mladí dospelí a dobrovoľníci Centrum pre deti a rodiny na Uralskej ulici v Košiciach, spoločne s deťmi sa zabavili a vyrezali krásne tekvice.

Dobrovoľníčka Janka Horniaková s pomocou dobrovoľníkov pripravila pre mládež športové aktivity. Športovo-vedomostné aktivity a hry boli zamerané najmä na rozvoj komunikačných zručností.

Peťo Ďubek z Organizácie Mother Flower diskutoval s mládežou o ekológii, ochrane prírody, zahrali si spoločne hry a uvarili ekologicke mydlo.