Naše medzinárodné projekty Erasmus+ 

Naše česko-slovenské projekty Erasmus+

Je to na nás!

Mládežnícka výmena Erasmus+

Je to na nás! II.

Mládežnícka výmena Erasmus+

Čo je to mládežnícka výmena Erasmus+

Mnoho mladých ľudí z celého sveta hľadá príležitosti učiť sa a rásť na osobnostnej aj profesionálnej úrovni. Vďaka programu Erasmus + pre mládež a šport majú mladí ľudia viac možností cestovať a vzdelávať sa v rozličných témach.

Mládežnícke výmeny sú organizované pre skupiny mladých z rozličných krajín s cieľom stretnúť sa, žiť spolu a pracovať na zdieľaných projektoch počas krátkeho obdobia. Väčšinou mládežnícke výmeny trvajú 5 až 21 dní. Môžu byť mixom cvičení, workshopov, rolových hier, simulácií, debát a outdorových aktivít. Hlavným zámerom týchto mládežníckych výmen je rozvinúť zručnosti, posilniť hodnoty akými sú solidarita, demokracia a priateľstvo a spoznať nové kultúry, zvyky a životné štýly prostredníctvom vzdelávania.

Ak ste vo vekovom rozpätí medzi 13 a 30 rokov, môžete sa zúčastniť na mládežníckej výmene. Na týchto výmenách je zvyčajne skupina lídrov. Aby ste sa mohli stať jedným z lídrov musíte byť najmenej 18 ročný.

Mládežnícke výmeny môžu byť venované rozličným témam ako demokracia, životné prostredie, obmedzenia, proti - rasizmu, kultúrna diverzita, osobný rozvoj a mnohé iné.

Čo je to tréningový kurz Erasmus+

Tréningové kurzy Erasmus+ podporujú profesionálny rozvoj pracovníkov s mládežou. Aby ste sa mohli zúčastniť na tréningu musíte mať minimálne 18 rokov a byť podľa možností aktívnym pracovníkom s mládežou vo svojej krajine. Tréningy môžu byť venované rôznym témam. Vyžadujú dobrú úroveň angličtiny a relevantné skúsenosti so špecifickou témou výmeny.

Získaj certifikát Youthpass

Youtpass je európsky nástroj na uznanie neformálneho a informálneho vzdelávania v práci s mládežou. Účastníci schválených projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii a Európsky zbor solidarity majú právo získať certifikát Youthpass za svoju účasť a vzdelávanie na projekte. Vďaka dokumentu Youthpass môžu účastníci týchto projektov popísať čo robili a ukázať, čo sa naučili.